Markarbeten  •  Stängselarbeten  •  Fastighetsskötsel

Entreprenad, kranbil, transport  •  Maskinsopning • TMA-Körning

Mark & anläggningsarbeten med kvalitet i fokus!

Våra tjänster

 

Markarbeten
Vi utför arbeten som kräver grävning och schaktning, såväl som arbeten med murar, gångar och plattsättning. Vi ombesörjer asfaltering och projektering för exempelvis parkeringsplatser och liknande områden.
 

Stängselarbeten

Vi monterar olika typer av grindar och stängsel, allt från manuella grindar till motordrivna skjutgrindar.

 

Läs mer om stängsel »  
 

Fastighetsskötsel
Vi utför regelbunden skötsel, tillsyn och översyn av såväl fastigheter som industriområden. Vi utför allt från gräsklippning, rensning och trimning, såväl som vår- och höststädning med beskärning av träd.

Entreprenad, kranbil, transport
Vi erbjuder entreprenad och transport av diverse jordmaterial och avlastning med hjälp av vår kranbil. Vi utför även TMA-körningar.

Snö- och halkbekämpning

Vi arbetar även med snö- och halkbekämpning under vinterhalvåret.

 

 

Se fler bilder i vårt referensgalleri  »